Szállítási szerződés

A  Harmónia Konyha Kft. adatvédelmi rendjéről szóló tájékoztató

Kedves Vendégeink, a jelenlegi szállítási terület XII ker. egésze,
mely a Budaörsi úton folytatva egészen Budaörs határáig (a Felső határ útig) XI ker. északnyugati területén Gazdagréti lakótelepre szállítunk.  A XII ker északi részénél bevonjuk a II. kerület egyes részei, amely a Pasarét – Törökvész –Vérhalom – Rézmál, ami a Kapi utca, Törökvész utca, Garas utca határán belül fekszik.

Térkép – Kiszállítási terület:

Térkép - XII. kerület

Térkép – XII. kerület

Térkép - XI. kerület

Térkép – XI. kerület

Térkép - II. kerület

Térkép – II. kerület

Térkép - I. kerület

Térkép – I. kerület

I. A www.svabhegyivendeglo.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezelésérõl, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a regisztráló Megrendelõ hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Harmónia Konyha Kft. rendelések teljesítésével és a szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje. Megrendelõ elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelõhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezésérõl.

II. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató értesíti a www.svabhegyivendeglo.hu webáruház ügyfeleit a személyes adatok kezelésének rendjérõl annak érdekében, hogy ügyfeleink megismerjék a Svábhegyi Vendéglõ adatkezelési -feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetõségét.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A Harmónia Konyha KFT. kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használ fel ügyfelei elõzetes jóváhagyása alapján.

Ügyfeleink személyes adataira a webáruházunkban történõ vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendeléseket pontosan és gyorsan tudjuk teljesíteni. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg az ügyfél nem vonja vissza a nyilatkozatát addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak az online megrendelések azonosíthatósága, és teljesíthetõsége érdekében, és természetesen harmadik személynek nem továbbítjuk az adatokat és nem hozzuk nyilvánosságra sem.

Zárt rendszerû számítógépes platformon tároljuk az ügyfelek adatait, betartva az ‘egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során’, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit.

Harmónia Konyha Kft. a www.svabhegyivendeglo.hu honlap üzemeltetõjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatja ügyfeleit a Harmónia Konyha Kft tevékenységérõl és szolgáltatásairól, amennyiben ügyfelek regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra.

A megrendeléshez történõ elsõ regisztrálás alkalmával Harmónia Konyha Kft. választható lehetõséget kínál ügyfeleinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regiszráció során az adatok megadásánál az ügyfeleknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak ügyfelei kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldésérõl szóló igény törlésére minden hírlevél also részén lehetõséget biztosítunk, ezt a ‘Leiratkozás a hírlevélrõl’ linkre kattintva lehet elvégezni.

Kelt:
Budapest, 2014. november. 20

Általános Szerződési Feltételek

A H ARMÓNIA KONYHA Kft. – www.svabhegyivendeglo.hu címen mûködtetett – webáruházon keresztül történõ vásárlásokra vonatkozóan

Megrendelõk által a www.svabhegyivendeglo.hu címen mûködtetett webáruházban kialakított rendelés feladási felületen az alábbiakban meghatározott lépések elvégzésével feladott megrendelésekre vonatkozóan elektronikus úton kötött szerzõdés jön létre Megrendelõ, és a megrendelést fogadó Svábhegyi Vendéglõ  közt, melynek folyamatát az alábbiakban közzétett Általános Szerzõdési Feltételek pontjaiban írtak szabályozzák.

I. Webáruház adatai:

A www.svabhegyivendeglo.hu webáruház üzemeltetõje a Harmónia Konyha Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Gyertyaláng  utca 12.
Telephely: 1121 Budapest , Költõ utca 30.
Adószám: 23713246-2-41
Bejegyzõ hatóság: Fõvárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat:
telefonon: az adott étterem telefonszámán
e-mail: rendeles@svabhegyivendeglo.hu

II. A megrendeléssel létrejövõ elektronikus szerződéskötés lépései

II.1. Regisztráció a www.svabhegyivendeglo.hu webáruházba:

elsõ lépésként szükséges a regisztráció, amely során Megrendelõ köteles a valóságnak megfelelõen megadni a kért adatait. Regisztrálás után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérõ regisztráció visszaigazolást kap Megrendelõ, ami levélben szereplõ linkre katttintva tudja megerõsítenie a regisztrációját. Ez a Megrendelõ részérõl történõ jóváhagyás elõfeltétele annak, hogy a webáruházban rendelést tudjon leadni a regisztrált adatok szerint.

II. 2. Belépés a már regisztrált felhasználóknak:

amennyiben már korábban regsztrálta magát a Megrendelõ, akkor a honlap nyitóoldalán a ‘Rendelés leadás regiszrált felhasználóknak’ mezõben, vagy a ‘Térképs rendelés regisztrált felhasználóknak’ mezõn keresztül megnyíló felületen a felhasználó név, és jelszó kitöltésével történõ azonosítás után lehet a rendelési felületre belépni. A rendelési folyamatról segítséget nyújt az eligazodásban az itt található Rendelési útmutató, és a Gyakori kérdések menügombokon keresztül elérhetõ információ.

II.3. A megrendelni kívánt termék/termékek kiválasztása:

a webáruházban az ‘Étel kategóriákra – ’ kattintva érhetõ el a termékválaszték. A megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek megrendelése képezi a Megrendelõ, és a Harmónia Konyha Kft. közt létrejövõ elektronikus szerzõdés tárgyát. A termékek vételárai tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülõ termékek neve mellett találhatók az árak. A termékekrõl a képek illusztráció céllal kerülnek bemutatásra, nem feltétlen az egyezõség a valós termékek képével.

II.4. Megrendelés, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése:

a kosár tartalmának kívánt összeállítása után a ‘Kosár tartalma- Kassza’ felületen van lehetõség a fizetési mód kiválasztására. A megrendelésre kerülõ termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelõ részére, amik közül a megrendelés elküldése elõtt választhat a Megrendelõ. A webáruházban lehetõség van Szép kártyával történõ fizetési tranzakcióra. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, valamint étkezési utalványal lehet fizetni. A fizetési mód kiválasztását követõen a ‘Megrendelem’ mezõre kattintva a ‘Rendelés véglegesítése’ felületen mód nyílik a megrendelés tartalma, és a szállítási cím adatok ellenõrzésére, majd a ‘Megrendelem’ gombra kattintva történik a megrendelés elküldése, vagy módosítási szándék esetén a ‘…vagy rendelés nélkül Vissza az étlapra ‘ szövegrészre kattintva módosítható a megrendelés tartalma, mielõtt elküldésre kerül. A kosárra vonatkozó minimális rendelési érték 1250Ft/ rendelés.

II.5. Megrendelés visszaigazolása:

Harmónia Konyha Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésõbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a megérkezettnek, amikor az a Harmónia Konyha Kft., és a Megrendelõ számára is egyaránt hozzáférhetõvé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétõl számított 10 percen belül nem érkezik, Megrendelõ az rendeles@svabhegyivendeglo.hu  vagy svabhegyi.vendeglo@gmail.com email címen, vagy  a rendelést fogadó  étterem telefonszámán 06709463756 érdeklõdhet megrendelésének állapotáról.

II.6. A megrendelt termék/termékek kiszállítása:

a rendelésben leadott tételek a futár által történõ kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követõ 60 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján elõre megjelölt idõpontra is kérheti a kiszállítást.

II.7. A megrendelt terméket/termékeket lemondása:

kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetõsége Megrendelõnek a lemondásra, amit vagy személyesen tehet meg az étterem telefonszámán, vagy írásban az rendeles@svabhegyivendeglo.hu   email címen.

II.8. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelõzõ azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

a “Kosár” tartalma a rendelés elküldése elõtt bármikor ellenõrizhetõ, változtatható, vagy akár törölhetõ, a személyes adatok bármikor változtathatóak.

II.9. Írásbeliség:

a megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövõ szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, azt a Harmónia Konyha Kft nem iktatja, a késõbbiekben nem lesz hozzáférhetõ.

III. Problémák, reklamáció

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelõ az alábbi ügyfélszolgálati elérhetõségeken tud jelezni:

e-mail: rendeles@svabhegyivendeglo.hu
telefon: az  étterem telefonszámán  +36 70 946-3756 jelezhetõ a reklamáció
Bankkártyával elõre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenértékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.

Kelt:

Budapest, 2014. november 22.